Prevajanje DigitPen – hitro, ugodno in strokovno

Potrebujete prevod besedila iz slovenskega jezika v tuj jezik? Prevajanje je v času, ko je svet postal izjemno povezan, nuja, brez katere ne more nobeno podjetje, nemalokrat pa so potrebni prevodi tudi za povsem osebne namene. Komunikacija v tujih jezikih je namreč še kako pomembna, in če se želimo v svetu predstaviti, vendar za avtorja besedil ne moremo najeti tujca, temveč izberemo domačega strokovnjaka, bo potrebno prevajanje njegovega dela. In večinoma je tako, da se besedila sprva pripravijo v domačem jeziku, nato pa se zgolj poskrbi za prevajanje v izbrane tuje jezike, saj je to najbolj preprosto in komunikacija poteka najbolj usklajeno.

Prevajanje DigitPen

Prevajanje se uporablja tudi za prenos sporočil iz tujega jezika v slovenskega. Vse tiste storitve in izdelki, ki niso domačega izvora, potrebujejo spremne prevode – razlage, opise, navodila, oglase. Posebna vrsta prevajanja so prevodi medijskih vsebin, knjig in strokovnih besedil, ki so različno zahtevna, običajno pa od prevajalca zahtevajo tako veliko izkušenj in znanja na področju prevajanja, kot tudi na področju, na katerega se nanaša besedilo.

Prevajalska agencija DigitPen

Prevajalska agencija DigitPenPri nas imamo kar nekaj prevajalskih agencij, ki se ponašajo z dobrimi referencami in pohvalami glede kakovosti dela. Mednje spada tudi prevajanje DigitPen. Pri njih vam lahko zagotovijo kakovostne prevode v in iz slovenščine za angleški, nemški, francoski, italijanski, španski, finski, češki, slovaški, makedonski, hrvaški, srbski in ruski jezik, torej je ponudba resnično zelo velika. Ukvarjajo se tako s prevajanjem poljudnih kot strokovnih besedil. Prevajanje DigitPen zagotavlja, da so besedila slovnično in pravopisno pravilna, saj se ob vsakem prevodu poskrbi tudi za lekturo, prav tako pa skrbijo za slogovno ustreznost ter jamčijo popolnost pri terminologiji.

In zakaj bi za prevajanje besedil izbrali le njih, ne pa konkurence? Prevajanje DigitPen se ponaša s cenami, ki so za naš trg ugodne, vendar to ne pomeni, da zaradi tega trpi kakovost. Nižje cene na prevajalsko stran so mogoče zato, ker uporabljajo samo najboljše prevajalce z veliko izkušnjami na posameznih področjih, to pa pomeni, da ti za eno prevajalsko stran porabijo precej manj časa kot pri tistih agencijah, kjer delo pogosto prevzamejo neizkušeni oziroma premalo izkušeni prevajalci. Med njihovimi prevajalci so tako Slovenci, ki so mojstri v tujem jeziku in prevajajo že vrsto let, prav tako pa tudi naravni govorci, pri katerih lahko pričakujemo še boljše prevode iz slovenskega jezika v tujega. Ker je prevajanje pri njih dvosmerno, tako ni nobenih težav, kadar eden ali drug prevajalec naleti na težavo – slovenski prevajalci pomagajo s pomenom in razlago slovenskih besed, naravni govorci pa glede tujih besed in fraz.

PrevajanjePrevajanje pa je pogosto še bolj zapleteno. Kadar se prevaja strokovna besedila z mnogimi novostmi, ki se šele uvajajo in za katere je strokovna terminologija izjemno zapletena in nova, je potrebno sodelovati tudi s strokovnjaki, ki poskrbijo za ustvarjanje nove strokovne terminologije.

In kako hitre so lahko storitve pri DigitPen? Nobenega kakovostnega prevoda ni mogoče narediti preko noči, čeprav se lahko tudi v štiriindvajsetih urah kdaj nujno prevede kakšno krajšo stvar.

Vsekakor pa se boste pri njih lahko dogovorili za najkrajše možne roke oddaje, tudi če bo to terjalo delo preko vikenda.